Gạ địt em giúp việc xinh đẹp dâm đãng

Gạ địt em giúp việc xinh đẹp dâm đãng. Bây giờ tôi biết một thực tế là anh ấy đã đi và giật mình với bức ảnh sau khi tôi gửi nó vì anh ấy trả lời gần như ngay lập tức mỗi lần nhưng sau khi bức ảnh mất khoảng nửa giờ mặc dù tôi đã nhìn thấy biên nhận đã đọc ngay lập tức. Cuối cùng khi anh ấy trả lời, tôi hỏi anh ấy khi nào anh ấy rảnh trong tuần này để xem giao dịch thực sự và…. Tốt…. đêm qua là đêm. Tôi đã hết sức nuông chiều bản thân và nói với bạn trai rằng đừng đợi.